Metodický portál Kvalitní škola

Vydáno: 5 minut čtení

V červnu 2022 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti zcela nový metodický portál s názvem Kvalitní škola ( www.kvalitniskola.cz ). Cílem tohoto metodického portálu je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení. Metodický portál je tedy základním zdrojem inspirací zejména pro vlastní hodnocení a poskytuje vedení škol a učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování.

Metodický portál Kvalitní škola
PhDr.
Ondřej
Andrys
MAE, MBA, MPA
náměstek ústředního školního inspektora
Obsahovou osou, ke které se metodický portál váže, jsou kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházející z modelu tzv. K

Související dokumenty

Pracovní situace

Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Tematická zpráva ČŠI 2017
Málotřídní
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Bezpečnost
Kvalifikace