Kulatý stůl NIDV - "podpora Podpoře ZUŠ"

Vydáno:

Dne 26. března 2014 uspořádal Národní institut pro další vzdělávání ve Velkém zrcadlovém sále na MŠMT Kulatý stůl za účasti zástupců MŠMT, České školní inspekce, Svazu měst a obcí, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, Magistrátu Hlavního města Prahy, Nipos-Artama, lektorů dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, ředitelů konzervatoří, základních uměleckých škol a zástupců tisku.

Kulatý stůl NIDV – „podpora Podpoře ZUŠ“
PhDr.
Ilona
Juhásová
 
vedoucí krajského pracoviště NIDV Karlovy Vary, hlavní garant vzdělávací oblasti ZUŠ/SUŠ NIDV
Zasedání bylo slavnostně zahájeno tóny Fantazie cis moll, op. 66 Fryderyka Chopina v podání klavíristky Rachel Skleničkové, studentky Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené Praha. V úvodním slově ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. et Mgr. Helena Plitzová seznámila přítomné s důvody vzniku nové vzdělávací oblasti ZUŠ/SUŠ, kterou NIDV vyčlenil právě pro podporu vzdělávání pedagogických pracovníků tohoto typu škol. Dále vyzdvihla myšlenku, že realizací rezortního úkolu
Podpora ZUŠ
se
NIDV připojuje k projektu Rok české hudby 2014.
V programu Kulatého stolu zazněly příspěvky
Postavení základních uměleckých škol v systému uměleckého vzdělávání ČR
(Bc. Jiří Stárek),
Představení výstupů výzkumu IPo Podpora ZUŠ
(Mgr. Luboš Lisner),
Koncepce vzdělávání učitelů uměleckých škol v evropském kontextu
(Mgr. Tomáš Kolafa) a
Aktivity NIDV v oblasti ZUŠ/SUŠ
(PhDr. Ilona Juhásová). Rezortní úkol bude dále pokračovat řízenými setkáními nad úpravami školních vzdělávacích programů ZUŠ a tato setkání budou organizovat krajská pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v každém kraji v průběhu května a června 2014. Pro účastníky, především ředitele a koordinátory tvorby ŠVP,
budou poskytnuty zdarma.
Kulatý stůl se nesl v konstruktivní atmosféře, ale přesto zazněly i kritické hlasy. Bylo konstatováno, že kurikulární reforma v základním uměleckém vzdělávání byla nastavena dobře a byla i kladně přijata pedagogy, ale mnoho úkolů nás ještě čeká. Metodickou pomoc v podobě vzdělávacích aktivit NIDV i rezortní úkol Podpora ZUŠ účastníci Kulatého stolu vítají jako významný krok pro celkový rozvoj uměleckého vzdělávání v ČR.
Závěry Kulatého stolu
 
Vytvoření základního kurikulárního dokumentu RVP ZUV pro ZUŠ se na rozdíl od jiných typů škol skutečně podařilo a v následujícím období je nutné „neprohospodařit“ kapitál podpory ze strany většiny učitelů a ředitelů škol.
 
„Reforma v ČR se neudělá tím, že se vydá RVP ZUV – reforma se ve škole neudělá tím, že se vydá ŠVP.“ Skutečná reforma v samotné výuce (v pedagogických přístupech) probíhá velmi pozvolna nebo ještě vůbec neproběhla (NIDV přichází právě včas se svou nabídkou strukturovaného vzdělávání).
 
Učitelé ZUŠ by se měli primárně věnovat obecným pedagogickým disciplínám (souvisí s tím i obsah vzdělávání na konzervatořích a vysokých školách uměleckého směru).
 
Není řešena problematika sjednocení používání nové třídní dokumentace a zásadním problémem se stává neaktualizovaná podoba vyhlášky o uměleckém vzdělávání.
 
Zřízením nové vzdělávací oblasti na NIDV dochází ze strany státu k mimořádně důležité podpoře kurikulární reformy. Ústřední umělecká rada ZUŠ i AZUŠ ČR to vítají jako správně cílenou metodickou podporu.
 
Podle výsledků provedeného šetření bylo zjištěno, že „kreativita je vychovatelná“.

Související dokumenty