"Kombinovaná výuka" - vzdělávání, které by ZUŠ nemělo uniknout

Vydáno: 14 minut čtení

V roce 2020 vyhlásilo MŠMT ČR projekt zaměřený na využití distanční výuky ve školách, nikoli jako pouhou náhradu při uzavření škol např. při pandemiích, ale jako běžnou vzdělávací nabídku. V projektu pod názvem „Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách“ se jen, jako již v minulosti poněkolikáté, trochu „pozapomnělo“ na základní umělecké školy.

„Kombinovaná výuka“ – vzdělávání, které by ZUŠ nemělo uniknout
Bc.
Jiří
Stárek
předseda Stálé konference ředitelů a ředitel ZUŠ Hostivař
To, jak přistoupilo MŠMT ČR pod vedením bývalého ministra Roberta Plagy k obtížnému „covidovému“ období, kdy se krizi pokusilo využít jako příležitost posunout vzdělávání do dalšího tisíciletí a věci, které by se školy učily desetiletí, najednou byly schopné zvládnout v řádu měsíců, mi od začátku přišlo mimořádně chytré a proaktivní. Ministerstvo pojalo krizi s potřebnou dávkou představivosti budoucího vývoje a řekl bych, že i „navzdory“ zmatenému mikromanagementu tehdejšího premiéra, který krizové období řídil podle průzkumů veřejného mínění. To se ministr Plaga snažil nedopustit, přistupoval ke změnám koncepčně a ve vládě to pak vůbec neměl jednoduché. Jistě mohlo Ministerstvo školství hned na začátku lépe registrovat, že ve vzdělávací soustavě ČR existují i ZUŠ, ale s přihlédnutím k tomu, že se právě spustila
celosvětová pandemická krize
, to lze snad i odpustit.
Na druhé straně bylo ve veřejném (učitelském i ředitelském) prostoru hodně slyšet, jak to musíme
především přečkat
a pak, pokud možno, na to rychle zapomenout a vrátit se do svých zajetých kolejí. Vrátit se k těm našim postupovým zkouškám, soutěžím, koncertům a vystoupením, bez kterých naše děti a rodiče „nedokážou žít“. Myslím, že větší problém jsme s tím měli my učitelé a ředitelé, pro které se opětovně obnažila otázka,
co je vlastně cílem vzdělávání na ZUŠ
? Když se pečlivě seznámíme se Strategií 2030+, dokumentem, který je vizí pro vzdělávání v naší zemi minimálně do další dekády, je jasné, že vedle dalších témat nepůjde např. oblast digitálních technologií jen tak pominout. Vý

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Nastavení strategie výuky na dálku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Používání učebnic v základní a střední škole
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele