Internetové stránky ZUŠ - pomoc i inspirace

Vydáno:

Mnohé internetové stránky českých základních uměleckých škol se v této době proměnily tak, aby potřebné informace a nabízená pomoc byly srozumitelné i pro ukrajinské uprchlíky. Oslovili jsme ředitele těchto škol a položili jim tři stejné otázky.

Internetové stránky ZUŠ – pomoc i inspirace
MgA. Vojtěch Maděryč, ředitel ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Jaký je váš osobní důvod pro to, že jste začali aktivně pomáhat ukrajinským uprchlíkům a zapojili je do činnosti na vaší škole?
Události na Ukrajině v souvislosti s ruskou agresí mě nenechaly klidným. Celým svým zaměřením jsem mírumilovný člověk a násilí neschvaluji v žádné formě. Jen těžko si dovedu představit, čím vším si lidé na Ukrajině museli projít a bohužel stále ještě musí procházet. Pokouším se vžít se do jejich situace, procítit a prožít jejich utrpení a strádání a vím, že toho nejsem sch

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Jak zadat školní web
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Elektronická třídní kniha
Školní elektronická pošta
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Zajištění personalistiky ve škole
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
Kompetence vedoucích pracovníků v oblasti kontroly
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Poradna

Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Online výuka
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel