Concerto grosso pro nový rok

Vydáno: 4 minuty čtení

Concerto grosso je hudební forma, která se vyznačuje střídáním dvou hudebních skupin sólistů (concertino) a orchestru (ripieno). Ve dvacátém století a v současnosti se ale rozdíl mezi sólisty a orchestrem stírá. A to bude platit v novém roce i v jiných věcech.

Concerto grosso pro nový rok
Bohuslav
Lédl
ředitel ZUŠ Turnov, předseda spolku Umělecká rada ZUŠ ČR

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Používání učebnic v základní a střední škole
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele