"...a tak si tady žijeme (my z Marhulky)"

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly je nejstarší školou svého druhu v Ostravě, v roce 2007 oslavila 100 let své existence. Ve školním roce 2010/2011 jsme vyučovali na osmi místech poskytovaného vzdělání celkem 729 žáků ve dvou oborech - hudebním a tanečním, s kterými pracovalo 40 pedagogů. Chod školy zajišťovali 4 správní zaměstnanci.

„...a tak si tady žijeme (my z Marhulky)“
Hana
Čašová
zástupkyně ředitelky ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách
Mgr.
Pavla
Kovalová
tajemnice Múzy a ředitelka ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách
Historie hudební školy E. Marhuly je bohatá. A jaká je současnost? Co je na této škole tak zajímavé, že se k ní, během těch desítek let, nejenom
vrací tolik absolventů, ale přicházejí stále noví a noví žáci?
Protože se
snažíme být školou kreativní.
Obor, který na naší škole
převažuje, je obor hudební.
Je rozdělen do oddělení klávesových nástrojů, strunných nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení pěveckého a oddělení teoretických předmětů. Jednou ze zvláštností výuky na naší škole je
zaměření na jazzovou a taneční hudbu.
Rovněž se u nás, jako
na jedné z mála škol v České republice, vyučuje Úvod do skladebných nauk.
Ve spolupráci s ostravským
QQ studiem
jsme před časem otevřeli nové studijní zaměření
Technika zvukového záznamu.
Kromě výuky sólové hry
klademe důraz především na komorní a souborovou hru, o čemž svědčí řada úspěšných (a mezi žáky oblíbených) komorních seskupení a souborů různého zaměření. Za všechny jmenujme
Akorband
– akordeonový orchestr,
Bluesband
– kytarový soubor, kapely
Magnolia
nebo
Kalamita.
Tyto s
oubory se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží, přehlídek a festivalů, nejen u nás, ale i v zahraničí.
Mezi nejúspěšnější pak patří soubor bicích nástrojů
Bum Bum Band
(několikanásobný vítěz ústředního kola soutěží základních uměleckých škol v komorní hře bicích nástrojů) a zejména
Ostravský dětský sbor
, který vznikl v roce 1964 z
Dětského sboru Československého rozhlasu.
Pod vedením sbormistrů – zakladatele Jaromíra Richtera a jeho pokračovatele Mgr. Milana Chromíka, se z něj podařilo vybudovat naše přední sborové těleso reprezentující českou hudební kulturu doma i v zahraničí.
Repertoár sboru představuje v současné době duchovní skladby, renesanční polyfonie a východní pravoslavné liturgie, díla současných českých a evropských autorů, řadu úprav lidových písní, spirituálů a tzv. populárních žánrů.
Ostravský dětský sbor
se za dobu své existence
zúčastnil řady festivalů, soutěží a koncertních turné
(Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a Japonsko), na nichž získal řadu prestižních ocenění.
Velkou pozornost věnujeme již těm nejmenším v přípravné hudební výchově, kterou navštěvuje v několika skupinách asi 85 žáků s různým učebním plánem a jejichž vystoupení během školního roku patří k těm nejobdivovanějším.
Na naší škole však vyrůstá i řada nadějných sólových hudebníků, o čemž svědčí nejenom řada ocenění ze soutěží, ale i nespočet koncertních vystoupení a dalších aktivit.
Jak už bylo zmíněno, jednou ze zvláštností výuky na naší škole je zaměření na jazzovou a taneční hudbu. I díky tomu vznikla, původně skromná a nevelká,
nesoutěžní přehlídka Jazztalent
, která se pravidelně koná v ostravském hudebním klubu Parník a stala se, za 13 let své existence,
jednou ze stěžejních přehlídek mladých hudebníků v našem regionu.
Také
taneční oddělení je nedílnou součástí chodu školy a v posledních letech se rozrůstá velmi rychlým tempem.
Celá řada výborných ocenění na nejrůznějších soutěžích a přehlídkách po celé republice svědčí o rostoucí úrovni našich tanečníků.
Díky všem výsledkům a pořádaným aktivitám má škola krajskou spádovost. Významnou událostí pro naší školu bylo sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) z 11. 12. 2006, že jsme
byli vybráni jako pilotní škola pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání
(dále jen „ŠVP ZUV“).
Naše škola se z pověření MŠMT stala součástí týmu 44 pilotních škol z celé České republiky, které pracovaly na přípravě a tvorbě ŠVP podle rámcového vzdělávacího programu (dále jen „RVP“) ZUV.
Následně jsme byli zařazeni do souboru pilotních škol, které v rámci projektu financovaného z prostředků Evropských sociálních fondů MŠMT, jehož realizátorem je Výzkumný ústav pedagogický v Praze, tvořily od 27. 05. 2009 vlastní ŠVP podle pilotní verze RVP ZUV v rámci individuálního projektu národního
Pilot ZUŠ
. Dne 31. 5. 2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22 vydán RVP ZUV. Nyní probíhá fáze tvorby ŠVP.
Zkušenosti, které jsme takto získali, jsme nabídli ostatním školám v rámci projektů nazvaných
Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ (dále jen „Podpora“)
a
Artprogram
(více na
Několik pedagogů naší školy se aktivně zapojilo do práce a stali se garanty svých oborů.
Svými radami a zkušenostmi byli a stále jsou nápomocni svým kolegům z celého kraje.
Smyslem obou projektů je dosáhnout toho, že za dobu trvání projektu nebude v Moravskoslezském kraji
(a mezi vybranými školami okolních krajů)
ani jediná škola, která by mohla cítit nedostatek informací o rámcovém vzdělávání a o tom, jak napsat svůj ŠVP.
Finančně jsou projekty zajištěny z grantů, jejichž poskytovateli jsou MŠMT (Popdora) a Moravskoslezský kraj (Artprogram) v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Aktivně se snažíme reflektovat nové trendy ve vzdělávání a zavádíme je do výuky. Chceme být školou, která ctí více než stoletou tradici, ale zároveň školou moderní. Školou, která ve své nabídce oslovuje široké spektrum jak dětí, tak dospívající mládeže (www.zus-ostravamarhory.net). A tak si tady, my z Marhulky, žijeme.

Související dokumenty