Zápočtový list

Vydáno:

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Je pravda, že se musí dávat zápočtový list i zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o provedení práce? Musíme jim tento zápočtový list dávat i v případě, že u nás pracují v hlavním pracovním poměru na základě pracovní smlouvy?

Zápočtový list
JUDr.
Marcela
Smutná
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 313 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
ODPOVĚĎ:
Podle § 313 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm údaje v tomto ustanovení uvedené.
Z povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (v praxi používáno běžně označení „zápočtový list“) nevylučuje zákoník práce žádnou kategorii zaměstnance. Zaměstnavatel má tedy povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i v případě, kdy má se zaměstnancem uzavřeny dva pracovněprávní vztahy a jeden z nich končí.