Žádná tabu před tabulí: sexuální výchova na středních školách

Vydáno: 6 minut čtení

Když se mluví o sexuální výchově ve školách, řeší se většinou její obsah a forma v základním vzdělávání. Sexuální výchova má ovšem svoje místo i na školách středních. Středoškoláci a středoškolačky již mají základní povědomí o tom, jak funguje reprodukce, začínají mít vlastní partnerské a sexuální zkušenosti a kladou si nespočet otázek. Odpovědi běžně hledají na internetu nebo u svých vrstevníků a vrstevnic, měli by mít ale možnost probrat své nejasnosti a obavy s dospělou autoritou. Sexuální výchova je příležitostí k prohlubování vazeb ve třídě a budování důvěry mezi vyučujícími a studujícími.

Žádná tabu před tabulí: sexuální výchova na středních školách
Mgr.
Dagmar
Krišová
doktorandka na katedře sociální pedagogiky PdF MUNI, metodička a lektorka ve spolku Konsent
Světová zdravotnická organizace (2017) a UNESCO (2018) upozorňují, že školní sexuální výchova je důležitým doplňkem neformální sexuální výchovy, které se dětem a mladistvým dostává od rodičů, vrstevníků a vrstevnic či médií. Pro české studující bývá škola nejméně častým zdrojem informací o partnerském