"StudNET" - druhý ročník celostátní přehlídky školních prací žáků v informatice

Vydáno:

Věděli jste, že v ČR máme 122 středních škol, které nabízejí maturitní obor informační technologie? Věděli jste, že v roce 2016 bude maturovat v denní formě tohoto oboru celkem 3178 žáků, což činí přibližně devět procent všech žáků maturitních oborů středních odborných škol? A právě na žáky středních odborných škol posledních ročníků (nejen) IT oborů se zaměřila soutěžní přehlídka „Czech StudNET Awards“ (StudNET), kterou poprvé v rámci projektu „POSPOLU“ uspořádala v roce 2015 DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie z Pardubic -ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Rádi bychom vás tímto článkem pozvali na druhý ročník této soutěžní přehlídky a poskytli vám také informace k případnému zapracování jejích myšlenek do života vaší školy.

„StudNET“ - druhý ročník celostátní přehlídky školních prací žáků v informatice
Mgr.
Petr
Naske,
pracovník NÚV/POSPOLU a předseda Jednoty školských informatiků
Ing.
Jiří
Formánek,
ředitel soutěže StudNET, ředitel DELTA - SŠ informatiky a ekonomie, Pardubice
Hlavní vize soutěže spočívá v tom, že chce poskytnout prostor žákům středních škol pro prezentování jejich nápadů, které zpracovávají ve svých školních pracích, ať už jsou součástí povinné výuky, volitelných seminářů, přípravy na profilovou část maturitní zkoušky, nebo jde o jejich mimoškolní aktivity. Pokud tedy vaše škola žákům umožňuje v rámci povinné výuky pracovat na jejich projektech nebo podporuje jejich mimoškolní činnost (například v rámci Akademie programování), je StudNET jedinečnou možností, jak si žáci mohou vyzkoušet prezentaci své práce a vyslechnout zpětnou vazbu od vrstevníků (IT nadšenců) z jiných škol a také od odborné poroty. Finále soutěže proběhne letos 15. dubna v Pardubicích a bude spojeno s přednáškami IT odborníků a exkurzí po pracovištích fakulty elektrotechniky a informatiky. Uzávěrka prací soutěže je 27. března 2016, přihlásit je možné i rozpracované verze prací. Abychom nezapomněli, přehlídka je sice určena zejména odborným školám, ale jsou vítáni i žáci gymnázií, kteří na svých projektech pracují například v seminářích informatiky či programování nebo ve svém volném čase.
První ročník soutěže proběhl v roce 2015 pod záštitou projektu POSPOLU, který realizovalo MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Pilotně se v něm ověřovaly způsoby efektivní spolupráce středních škol a zaměstnavatelů, což se ve StudNET přehlídce podařilo hlavně díky tomu, že soutěžní práce žáků pilotních škol POSPOLU většinou navazovaly na realizovanou odbornou praxi žáků. Stejný princip je hlavní myšlenkou soutěže předávanou i jiným školám. Například ve firmě eBRÁNA, která je partnerem soutěže i letos, se žáci v rámci povinné odborné praxe učili zprovozňovat webový obchod nebo pracovat se systémem Moodle. Díky podpoře projektu POSPOLU se tak podařilo ověřit popis konkrétních dovedností osvojovaných žáky při odborné praxi v podobě ECVET jednotek výsledků učení, které najdete jako inspiraci na modulu POSPOLU metodického portálu RVP. CZ ke stažení.
Jak je zřejmé, šikovní žáci se nespokojili s ukončenou odbornou praxí, ale navázali ve většině případů na know-how předané odborníky z odborné praxe a své vybrané projekty dokončili jako školní práci a ti nejlepší s prací uspěli i na přehlídce StudNET. Byli inspirací pro účastníky z jiných škol, kteří o spolupráci s firmami mohou usilovat v rámci svých povinných praxí nebo dobrovolných stáží u zaměstnavatelů. Pro vaši představu, v prvním ročníku soutěže uspěla mobilní aplikace a sociální síť Fameies na sdílení fotografií s gamifikačními prvky, dále uspěl projekt s webovou prezentací společnosti vzdělávající ve forexových obchodech a uspěl také zajímavý projekt Pec pro SMD pájení (rozuměj pájení miniaturních součástek), vytvořená za pár drobných z obyčejné trouby na rozpékání baget.
Soutěž StudNET neslevila ze svých principů ani ve svém druhém ročníku. Prokázala svoji životaschopnost, obejde se i bez finanční podpory EU. IT firmy se složily na náklady a vyžádaly si její pokračování. Je pro ně zajímavé získávat kontakty na mladé IT talenty a zjistit, co umějí. V současné době hledají aktivní a talentované zaměstnance a přesně ti se na StudNETu scházejí. Generálním partnerem akce se stala společnost Foxconn (světový lídr v poskytování kompletních řešení v oblasti IT), dalšími partnery jsou Microsoft, Unicorn, Česká spořitelna, eBRÁNA a Vigour. Projekt získal podporu i Czech ICT Aliance a podnikatelských inkubátorů Prague StartUp Centre a Pardubického inovačního centra. Mediální podporu zajistí stejně jako v minulém roce Jednota školských informatiků a také Národní ústav pro vzdělávání v rámci udržitelnosti aktivit projektu POSPOLU. Záštitu nad 2. ročníkem převzal primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát.
Na závěr je nutné říci, že všem žákům přinesl StudNET zkušenost kontaktu s odborníky z firem, kteří zasedají v porotě a kteří umožnili motivovat žáky do další práce na rozvoji v dovednostech nejen IT aplikace vytvářet, ale též je prezentovat a najít v nich potenciál pro první podnikatelské záměry. Soutěž je tak konkrétním propojením života firem a školního života, který je pro oba světy inspirativní a žákům pomáhá především změnit studium ve smysluplné směřování k budoucímu povolání a získání zpětné vazby k hodnotě vlastní práce. Chceme vás tedy nalákat pro šíření myšlenky StudNETu ve svém okolí, a pokud letos vaši žáci žádné projekty nepřihlásí, nevadí, udělejte si například školní kolo takové přehlídky a sdílejte zkušenosti z této akce na sociálních sítích nebo napište organizátorům soutěže.

Základní informace o soutěži

Jednotlivec nebo tým (maximálně tři členové) přihlašuje soutěžní projekt z oboru IT do jedné ze čtyř kategorií.
Tři kategorie, kde společně soutěží žáci středních a základních škol:
-
využití IT ve sféře byznysu,
-
nová média - komunikační strategie,
-
mobilní zařízení.
Speciální kategorie pro žáky základních škol:
-
Kodu Game Lab - programování her.
Při práci v první řadě na středoškolských projektech je možné (a žádoucí) spolupracovat s odborníky z firem a jiných institucí. Musí být ale prokazatelný podíl účastníků na řešení projektu. Účastníci, kteří postoupí do prezentační části soutěže, sami představují své projekty porotě a odborné veřejnosti. Účastníci mají možnost získat ceny v celkové hodnotě 40 000 Kč.
Další informace naleznete na: http://studnet.cz/studnet@delta-skola.cz.