Pracovní cesty

Vydáno: 4 minuty čtení

V případě potřeby zaměstnavatele mohou být zaměstnanci vysláni k výkonu práce i mimo místo výkonu práce. Za jakých podmínek tak může zaměstnavatel učinit a jaké nároky zaměstnancům v souvislosti s pracovní cestou vznikají, popíšu v tomto článku.

Pracovní cesty
Mgr.
Martin
Kaplán
právník ČMOS PŠ
Dohoda o vysílání na pracovní cesty

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Specifika školství a pracovní cesty
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Pracovní cesty
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Cestovní náhrady
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Stravné při DVPP a pravidelné pracoviště pedagoga
Proplacení pracovní cesty
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Cestovní náhrady
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce