Poradna: Pracovní cesta ve svátek

Vydáno: 2 minuty čtení

Na zahraniční výjezd se žáky vyjely jako doprovod tři zaměstnankyně. Začátek cesty připadl na pondělní svátek 1. 5., odjezd v 17:00. Pro jednu z nich není pondělí jejím pracovním dnem. Na dohled nad žáky stačí jedna vyučující. Na jaké příplatky mají nárok?

ODPOVĚĎ:
O vyslání na pracovn

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesty
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Co je to whistleblowing?
Začínající učitelé
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023

Poradna

Proplacení pracovní cesty
Pracovní cesta ve svátek
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Cestovní náhrady
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Stravné při DVPP a pravidelné pracoviště pedagoga
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce