Kvalifikace pedagogického pracovníka

Vydáno:

Jsme střední škola a zaměstnáváme učitelku s tímto vzděláním: magisterské studium oboru učitelství francouzského jazyka pro základní školy (abs. 2010), studium k rozšíření odborné kvalifikace, vzdělávací program v rozsahu 250 hodin s názvem český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (abs. 2014). Dotyčná na naší škole učí český jazyk a občanskou výchovu s celkovým úvazkem 0,761. Francouzský jazyk u nás neučí, ale učí ho na jiné střední škole. Je kvalifikovaná?

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 563/2004 Sb., § 9, 12, 22
V tuto chvíli není splněn předpoklad odborné kvalifikace pro výkon činnosti učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. Chybí rozšiřující studium ve formě alespoň programu celoživotního vzdělávání poskytovaného vysokou školou a zaměřeného na přípravu učitelů střední školy.
Pokud by však v rámci pedagogického „úvazku“ této učitelky byla výuka alespoň jedné hodiny francouzského jazyka, bylo by možné využít ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (ve znění účinném od 1. 1. 2015), podle kterého platí:
Pedagogický pracovník, který vedle přímé pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad odborné kvalifikace.
To znamená, že současný výkon přímé pedagogické činnosti v hodinách francouzského jazyka [pro který má tato zaměstnankyně kvalifikaci s ohledem na ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) ve spojení s ustanovením § 12 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících] a výkon přímé pedagogické činnosti v jakýchkoli jiných předmětech (pro které kvalifikační předpoklad splněn není) je celkově posuzován tak, že daný pedagogický pracovník kvalifikační předpoklady splňuje.
To, že momentálně tato zaměstnankyně vyučuje francouzský jazyk na jiné střední škole, nemá žádný právní význam. Výše uvedené ustanovení § 22 odst 6 zákona (tedy uvedený souběh činností) totiž vyžaduje tento souběh v rámci pracovněprávního vztahu uzavřeného s jediným zaměstnavatelem.