Kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání dává školám i žákům možnost využít netradiční způsoby výuky o bezpečnosti a ochraně zdraví

Vydáno:

Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání iniciovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí a podporovaná Českou školní inspekcí soustředí pozornost na středoškolskou mládež připravující se na vstup do pracovního života v učňovských a studijních oborech. Školám přináší možnost využít uzpůsobených vyučovacích hodin na téma BOZP a zjistit, jaké jsou znalosti jejich žáků. Žáci se o BOZP poučí nejen během takto vedené výuky, ale i díky soutěžím.

O kampani
V polovině loňského roku spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí osvětovou kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání. Kampaň má za cíl
aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně-vzdělávacími akcemi zvýšit a prohloubit informovanost budoucí pracovní síly o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi, a
celkově
o
BOZP
. Za spuštěním ka

Související dokumenty