Jak hodnotit úspěšnost dlouhodobých výjezdů žáků a studentů v odborném vzdělávání? Specifika jednotek výsledků učení v projektech dlouhodobých mobilit

Vydáno:
Jak hodnotit úspěšnost dlouhodobých výjezdů žáků a studentů v odborném vzdělávání? Specifika jednotek výsledků učení v projektech dlouhodobých mobilit
Ing.
Jaromír
Coufalík
CSc.
člen národního týmu expertů ECVET
Evropské vzdělávací programy dlouhodobě podporují výjezdy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol do zahraničí. Cíl, aby žáci a studenti absolvovali část odborného vzdělávání a přípravy v zahraničí, je i součástí Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě. Hlavním účelem je
zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy
. Stanovený cíl se plnit daří – od roku 2013 se projektů mezinárodní mobility zúčastnilo přes 40 000 žáků a studentů. V posledních letech věnovala Evropská komise zvýšenou pozornost zejména dlou

Související dokumenty