Dvě smlouvy - učitel odborného výcviku a vedoucí učitel odborného výcviku

Vydáno:

Vedoucímu učiteli odborného výcviku skončil pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že ve škole jsou jen tři třídy "učňů", pracoval na krátký úvazek, což na zajištění činností stačilo (zároveň už pobíral důchod, takže mu to nevadilo). Pod sebou měl dva učitele odborného výcviku. Je možné jmenovat na toto volné místo s úvazkem 0,25 jednoho ze stávajících učitelů odborného výcviku? Ten by byl tedy zároveň učitelem odborného výcviku na plný úvazek a na úvazek 0,25 vedoucím učitelem odborného výcviku. Učitel odborného výcviku se řadí do nižší platové třídy než vedoucí učitel odborného výcviku.

 

Dvě smlouvy - učitel odborného výcviku a vedoucí učitel odborného výcviku
PhDr.
Jiří
Valenta
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
ODPOVĚĎ:
Pozici vedoucího učitele odborného výcviku nelze považovat za druhově odlišnou práci od výkonu práce učitele odborného výcviku, proto není možné připustit uzavření souběžných pracovněprávních vztahů na výkon obou těchto činností (§ 34b odst. 2 zákoníku práce). Rozdíl v obou činnostech spočívá zjevně jen v kompetenci vedoucího zaměstnance řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a ukládat jim pracovní úkoly (§ 11 zákoníku práce). Proto také stanoví nařízení vlády č. 75/2005 Sb. nižší týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti u vedoucího učitele odborného výcviku v porovnání s jeho řadovým učitelem.
Jistěže je tedy možné jmenovat jednoho ze stávajících učitelů odborného výcviku na pracovní místo vedoucího, ale souběh obou činností v samostatných pracovněprávních vztazích možný není.