Co přinesl mezinárodní výzkum mezi účastníky zahraničních odborných stáží

Vydáno:
Erasmus již dávno není jen pro vysokoškoláky. S programem vyjíždějí na zahraniční stáže i žáci a studenti odborných škol a získávají tak neocenitelné zkušenosti, dovednosti
a kompetence, které potřebují pro své uplatnění v neustále se vyvíjejícím světě práce.
Dům zahraniční spolupráce jako národní agentura programu Erasmus+ v ČR se zúčastnil unikátního mezinárodního výzkumu, který oslovil absolventy zahraničních odborných stáží z
řad žáků a studentů odborných škol
, aby zjistil, co jim tyto stáže přinesly a jak ovlivnily jejich budoucí uplatnění. Mezinárodní výzkumný projekt vedla národní agentura z Polska a podílely se na něm i Slovensko, Severní Makedonie, Rakousko, Lucembursko, vlámská část Belgie, Velká Británie, Lotyšsko a Irsko. Výz

Související dokumenty