Cestovní náhrady

Vydáno: 5 minut čtení

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok a jaké druhy cestovních náhrad známe.

Cestovní náhrady
Mgr.
Martin
Kaplán
právník ČMOS PŠ
Cestovní náhrady jsou finančním plněním poskytovaným zaměstnavatelem za cestovní výdaje vynaložené zaměstnancem v souvislosti s

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Pracovní cesty
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Změna pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
BOZP - přehled základní legislativy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Jmenování ředitele
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce