Archivace maturitních protokolů

Vydáno: 10 minut čtení

Obecně z praxe platí, že spisová služba v organizaci je nejlépe vykonávána nejen na základě platných právních předpisů, ale také tak, aby byla zajištěna kontinuita řady činností, do jisté míry i bez ohledu na to, kdo je přítomen příjmu dokumentů, jejich evidenci, oběhu, vyřizování a hlavně jejich uložení.

Archivace maturitních protokolů
Mgr.
Jan
Schwaller
Archiv hl. města Prahy
Doslova prubířským kamenem správy dokumentů v organizaci školského typu jsou dokumenty, které mají dlouhou ukládací dobu, protože jejich existence je nutná z důvodu dalších, navazujících agend, respektive životních situací potenciálních žadatelů.
Jedná se hlavně o dokumenty, které vznikají v souvislosti s maturitní zkouškou. Tyto obecně řeší vyhláška č. 214/2015 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Jedná se o novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb. v účinném znění. Konkrétní část vyhlášky, která řeší tzv. archivaci, je část sedmá – § 26a až 32. V poslední době hraje zejména v souvislosti s epidemií covidu-19 významnou roli vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=18822.jpg

Související dokumenty

Pracovní situace

Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vnitřní řád školní družiny
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Komisionální zkouška žáka střední školy
Zadavatel
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce

Zákony

261/2021 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
214/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020