Změny v legislativě

Nově pro vás budeme připravovat přehledné informace o legislativních změnách, které se dotýkají činnosti školní jídelny. Nebudeme vás zahlcovat změnami, kterých je mnoho, ale budeme vždy vybírat pouze takové, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Tato rubrika bude samozřejmě nadále obsahovat i články, které se budou věnovat výkladu dopadu změn na činnost školní jídelny.

 

Změny v legislativě
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zdroj: www.mvcr.cz
Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Částka 76 Sbírky zákonů
Datum účinnosti: 1.9.2017
Novela mění podmínky poskytování dietního stravování:
-
požadavek na dietní stravování se omezuje na povinnost použít při přípravě pokrmů receptury schválené nutričním terapeutem, lékařem se specializovanou způsobilostí v některých oborech nebo lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v některých oborech,
-
dále novela stanoví úpravu poskytování jiných stravovacích služeb (než jsou stravovací služby vymezené v § 4 vyhlášky) dětem, žákům a studentům a
-
zařízení školního stravování zřízenému státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí umožňuje stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost