Za kvalitou si stojíme

Vydáno:

Společnost AG FOODS je od roku 1990 specialistou na výrobu a prodej nápojových směsí. Každý den vyrobí stovky litrů nápojů. O přístupu ke kvalitě aneb co vše je třeba udělat, než se výrobek vyrobí a naskladní, jsme si povídali s ředitelem výroby Ing. Michalem Kosařem, Ph.D.

 

Za kvalitou si stojíme
Ing.
Michal
Kosař
Ph.D.
ředitel výroby společnosti AG FOODS
Vše začíná nákupem a příjmem surovin
Všechny suroviny a obaly nakupujeme jen od schválených a prověřených dodavatelů, kteří musí splňovat námi stanovená kritéria – certifikaci, flexibilitu, dodržování stálé kvality dodávek a mnoho dalšího. Před příjmem do závodu ještě u každé dodávky kontrolujeme: čistotu ložné plochy na nákladním automobilu i to, jestli obalové materiály, ve kterých je surovina doručena, nejsou vlhké, protržené nebo neobsahují stopy po škůdcích. Teprve poté je pracovníci skladu přijmou do skladu. Z každé suroviny a obalového materiálu pracovník laboratoře odebere vzorek, který se v laboratoři zhodnotí dle senzorických, fyzikálních vlastností, které porovná se specifikací jednotlivých surovin a v certifikátu kvality.
Když surovina vyhovuje ve všech parametrech, je přijata. Poté je dle nového skladového systému určeno místo skladování suroviny (alergenní/bezalergenní) a vygenerována etiketa, kde jsou veškeré legislativní požadavky. Je-li obsažen alergen, tak se na štítku objeví písmeno A (alergen), které jednoznačně snižuje riziko záměny surovin.
Naplánovat výrobu je trochu jako složit Rubikovu kostku
Při plánování výroby musíme spolu s naší technoložkou sladit mnoho parametrů, např. zohlednit rozdělení produkce obsahující alergen (např. mléko) od nealergenních (čaj), barevnost směsí, technologické postupy, rozdílné formáty výrobků a další.
Čtyři kila, dvacet kilo, navážíme, zabalíme
Výrobní proces začíná navážením surovin, které jsou poté pomocí potrubního systému postupně přemístěny do homogenizátoru, tj. velkého míchacího bubnu, který je opatřen spirálou zajišťující dokonalé promísení všech směsí. Majoritní části receptur jsou přesávány z big bagů (velkých vaků o hmotnosti až 1000 kg), menší extrakty (bylin, ovoce atd.) kolegové z výroby navažují a přesávají ručně. Vše funguje na základě již zmíněných čárových kódů, které slouží jako jakýsi pas, který surovinu provází celou výrobou. Každá šarže je tak snadno dohledatelná.
V laboratoři se vzorky archivují až dva roky
Poté, co se suroviny v homogenizátoru 10–15 minut míchají kvůli rovnoměrnému zastoupení všech složek, je odebrán vzorek. Ten se porovnává v sypkém stavu a v nápoji se vzorkem z předchozí výroby nebo s laboratorně připraveným vzorkem. Když je vše v pořádku, je směs přesáta do zásobníku nad baličkou. A znovu se srovnává senzorický profil výrobku se vzorkem z předcházející výroby či s laboratorně připraveným.
Triplexová fólie udrží kvalitu nápojů
Pak je teprve možné balit výrobky do spotřebitelského balení. Po zabalení následují další dvě kontroly – nejprve se rentgenem kontroluje přítomnost cizího tělesa v sáčku. Ten dokáže vyřadit výrobky, které by obsahovaly částice železa větší než 0,8 mm a částice skla nebo plastů větší než 1,2 mm. Není to samozřejmě tak, že by se nám z výrobní linky uvolňovaly její části, je to spíše další kontrola dodavatelů našich surovin. Následuje kontrola hmotnosti každého balení, a pokud je jeho hmotnost mimo nastavený rozsah, je balení vyřazeno. Zajímavostí je, že váha je přímo propojena s baličkou a podle trendu v hmotnostech balení informuje baličku, zda má hmotnost balení zvýšit nebo snížit. Jednotlivá balení jsou před vložením do kartonu opticky zkontrolována a poté v zalepených kartonech uložena na paletách.
Laboranti ochutnají každý den mnoho nápojů, testování se pro nás stalo samozřejmostí
Podle přesného plánu se do laboratoře odebírají i vzorky hotových výrobků, kde se opět senzoricky hodnotí a podrobují se dalším fyzikálně-chemickým analýzám. Po závěrečném kladném stanovisku laboratoře se palety s produkty odvážejí do expedičního skladu v Pohořelicích, odkud jsou distribuovány k našim zákazníkům.
Jakost výrobků je pro nás prioritou
V každé části výrobního procesu dodržujeme veškeré legislativní požadavky České republiky a nařízení Evropské unie. Nad jejich rámec jsme se dobrovolně rozhodli implementovat do našeho výrobního procesu požadavky mezinárodní normy IFS pro výrobce potravin, která obsahuje asi 262 požadavků nad rámec legislativy ČR. Tím vám, našim zákazníkům, zaručujeme nejvyšší jakost nápojů a potravin vyrobených u nás v Košíkově a v Českých Budějovicích. Jsem hrdý na to, že se nám před rakouskou auditorskou společností již od r. 2011 každoročně daří obhájit požadavky normy na vyšší úroveň. To nás řadí i v mezinárodním srovnání mezi elitní výrobce.

Související dokumenty