Stravování dětí v mateřské škole - 7. část

Vydáno: 20 minut čtení

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují. Jak se dostane rajské jablíčko na náš talíř - plody a semena

Stravování dětí v mateřské škole - 7. část
Ze zahrady na talíř
Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Vyprávíme si s dětmi o zdravé stravě, zejména o zařazovaní ovoce a zeleniny do našeho jídelníčku. Dále si povídáme, jaké druhy ovoce a zeleniny známe, k vyprávění použijeme různý obrazový materiál, encyklopedie, atlasy, knihy. Dětem položíme otázku, odkud ovoce a zelenina pochází, a dovedeme je k poznání, že různé druhy plodů v sobě skrývají semínka, ze kterých vyroste sazenička a na ní později uzrají opět další plody. Děti se posadí ke stolkům a na každý stolek dáme tác s různými druhy zeleniny a ovoce. Společně s dětmi plody rozkrojíme a zjišťujeme, jaká semena jednotlivé plody mají (starší děti mohou krájet ovoce samy). Například semeno třešně, švestky, broskve... je pecka, ořech má ve skořápce jedlé semeno, semena jablek, hrušek, rajčat, okurek... jsou malá jadérka apod. Semena děti z různých druhů ovoce a zeleniny vyndají rukama nebo pinzetami, položí je na tácek, zkoumají je a porovnávají velikost, tvar, barvu a povrch semen - rozdíly slovně popisují. Po ukončení činnosti pomohou děti s úklidem pomůcek, popřípadě pomohou utřít stolečky.
Upozornění: Před manipulací s nožíky děti upozorníme na pravidla bezpečnosti.
Proces pěstování - od semínka k plodu
Podle obrázků nebo fotografií ukazujeme a vysvětlujeme dětem celý proces pěstování některého druhu zeleniny - od setí semínek až po zrání plodu. Je vhodné ukázat tento vývoj na rostlině, kterou můžeme nebo budeme společně pěstovat. V našem případě jsme ukazovali dětem proces setí - zrání rajčat. Po společném vysvětlení pracují děti ve skupinách - každá skupina má stejné obrázky nebo fotografie, na kterých je vyznačen vývoj rostliny. Děti sestavují obrázky dle časové posloupnosti vývoje rostliny. Na závěr každá skupina představí ostatním dětem vývoj rostliny na svých obrázcích.
Hudebně pohybová hra: "Čížečku, čížečku"

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Spotřební koš
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Akce v mateřské škole přes noc
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Doplňková činnost
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti

Články

Stravování dětí v mateřské škole - 8. část
Stravování dětí v mateřské škole - 6. část
Stravování dětí v mateřské škole - 4. Část Hody, hody doprovody...
Stravování dětí v mateřské škole - 1. část: Okurka nevyroste v supermarketu
Stravování dětí v mateřské škole - 5. část: Bylinky na naší zahradě a v přírodě
Stravování dětí v mateřské škole - 2. část: Tohle já nejím!
Stravování dětí v mateřské škole - 3. část