Stravování dětí v mateřské škole - 6. část

Vydáno: 19 minut čtení

Pěstujeme bylinky - Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.

Které živočichy najdeme v záhonku

Chceme-li s dětmi pěstovat bylinky, je vhodné seznamovat je se všemi souvislostmi, včetně pletí, zalévání a celkové úpravy záhonku. Během péče o záhonky děti zjišťují, že v půdě nejsou jen bylinky, ale také jiné rostliny, kterým se říká plevel, protože jsou mezi bylinami nežádoucí. Při těchto činnostech však také děti zjišťují, že jsou na záhoncích zabydleni různí drobní živočichové. Jací živočichové zde žijí, zjistíme, když si vezmeme lopatky a sítka a opatrně přes ně prosíváme zeminu. Na sítkách nám zůstane drobný hmyz, který vkládáme do nádobek a pod lupou jej pozorujeme. V půdě najdeme např. různé kukly a larvy, housenky, mravence, žížaly a další. Živočichové žijí i na našich bylinkách. Vezmeme malé kousky bílého plátýnka, položíme je pod rostliny a opatrně jimi zatřeseme. Z rostlin spadne na plátýnka drobný hmyz, který je na bílé látce dobře vidět a můžeme ho také pozorovat lupou a slovně popisovat. Větší hmyz můžeme pozorovat přímo na květech rostlin - mouchy, včely, motýly a další.
Jaký úkol má v záhonu žížala
Žížaly jsou zvláště užitečné, protože nám pomáhají kypřit půdu - pojďme se o tom přesvědčit. Větší sklenici naplníme střídavě vrstvami jemného písku a půdy. Potom do ní vypustíme několik žížal, které děti našly na svých záhoncích. Navrch položíme trochu listí - žížaly se živí rozkládajícími se částečkami rostlin nebo živočichů, které půda obsahuje. Sklenici omotáme hnědým papírem, abychom zabránili průniku světla dovnitř. Po dvou dnech papír odstraníme - uvidíme, jak žížaly promísily vrstvy přírodního materiálu. Děti na tomto příkladu vidí, jak žížaly půdu ve sklenici, a tedy i v záhonu, kypří.
Záhadné hromádky hlíny
Při pobytu venku děti upozorníme na malé hromádky z hlíny na zahradě či na louce. Děti zpravidla vědí, že jsou to krtiny, ale už nevědí, že krtek nebydlí v malé hromádce. Vysvět

Související dokumenty

Pracovní situace

Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Spotřební koš
Poskytování dietního stravování v MŠ
Dohled ve školní jídelně
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Školení hygienického minima
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Doplňková činnost
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD

Články

Stravování dětí v mateřské škole - 4. Část Hody, hody doprovody...
Stravování dětí v mateřské škole - 2. část: Tohle já nejím!
Stravování dětí v mateřské škole - 1. část: Okurka nevyroste v supermarketu
Stravování dětí v mateřské škole - 5. část: Bylinky na naší zahradě a v přírodě
Stravování dětí v mateřské škole - 7. část
Stravování dětí v mateřské škole - 8. část
Stravování dětí v mateřské škole - 3. část