Spolupráce školní jídelny se zřizovatelem

Vydáno:

Dobrá spolupráce školní jídelny se zřizovatelem je polovička úspěchu jídelny a spokojenosti strávníka. Jsme samostatná příspěvková organizace, tedy právní subjekt, který hospodaří s finančním příspěvkem na provoz od zřizovatele. Velmi dobrá spolupráce mezi školní jídelnou a zřizovatelem v našem městě se netýká jen finanční stránky, stejně důležitá je celková podpora a projevy uznání.

Řízení školyNaším společným cílem je spokojený strávník, kterému je poskytována strava v co nejvyšší kvalitě, odpovídající požadavkům zdravé výživy a přispívající ke správnému vývoji dětského organizmu. Aby na talíři bylo jídlo splňující uvedené parametry, je třeba nejen vhodný výběr surovin, ale i patřičné vybavení kuchyně a stejně důležité je i zázemí pro kuchařky. Jejich dovednosti, zkušenosti a nadšení mají zásadní vliv na konečný výsledek. Jsem přesvědčená, že bez výborně fungující spolupráce se zřizovatelem a jeho podpory bychom v naší školní jídelně nebyli zdaleka tak úspěšní.
Město Kojetín svým aktivním a pozitivním přístupem přispívalo a přispívá k rozvoji školního stravování ve městě Kojetíně. V posledních čtyřech letech uskutečnilo následující investiční akce a pořídilo vybavení, které financovalo ze svého rozpočtu:
-
parková úprava okolí budovy, vydláždění před hlavním vstupem
-
odhlučnění jídelen
-
klimatizace v kuchyni
-
malování + olejové nátěry, žaluzie
-
nové lednice na moučníky a saláty aj.
Řízení školyUž před vstupem do budovy tak čeká na strávníky kvetoucí zeleň s odpočinkovou zónou a lavičkami. Chodby v budově i samotná jídelna jsou vymalovány malířkou z místní tvůrčí skupiny Signál 64, která zpříjemnila prostředí zátiším s ovocem a zeleninou. Velkým přínosem pro všechny bylo stropní odhlučnění v jídelnách, neboť klid při jídle je jedním z významných prvků kulturního stolování. Zřizovatel nezapomíná ani na kuchařky, aby pro svou náročnou práci měly co nejlepší podmínky. A proto v roce 2014 nechal instalovat klimatizaci do kuchyně, tedy do prostor, kde vysoká teplota, hlavně v letních měsících, znepříjemňovala práci.
Díky zvýšenému příspěvku na provoz jsme si mohli pořídit:
-
dovybavení kuchyně - talíře, příbory, sklenice, ubrusy, hrnce, plechy, gastronádoby, poklice, podnosy, nerezová vědra, kuchyňské nože,
-
vozíky,
-
nářezový stroj,
-
výměnu nefunkčních počítačů za nové, tiskárny, nový počítač pro hlavní kuchařku,
-
v letošním roce nový konvektomat v hodnotě 450 000 Kč.
Řízení školyDobré vybavení kuchyně je důležité pro kuchařky, ale výhodou je to také pro strávníka, který dostane kvalitně připravenou stravu. A jak všichni víme, dnes už by bez počítačového a programového vybavení chod jídelny nebyl možný.
Dobré pracovní podmínky zaměstnanců + kuchařské umění a teoretická vybavenost + láska k práci Z spokojený strávník.
V rámci spolupráce zajišťujeme pro zřizovatele cateringové služby.
Akce ve spolupráci se zřizovatelem
-
Slavnostní zahájení školního roku
-
Cateringové služby pro akci Kojetínské hody
-
Cateringové služby na jiné akce:
-
zajištění občerstvení v době konání voleb členům volebních komisí
-
Rauty
-
sponzorský večer v rámci Kojetínských hodů
-
slavnostní zasedání zastupitelstva města
-
vánoční večírek zaměstnanců města Kojetína
-
vánoční posezení pro zaměstnance příspěvkových organizací
-
vánoční posezení pro bývalé zaměstnance města Kojetína
-
slavnostní otevření sportovní haly
Slovo starosty-zřizovatele závěrem
Řízení školyMěsto Kojetín již řadu let vyznává filozofii, že každá činnost v oblasti školství, kultury, sociálních služeb i volnočasových aktivit si zaslouží být vyčleněna jako samostatná příspěvková organizace, čemuž odpovídá její organizace, financování, náplň činnosti, ale samozřejmě také jistá dávka odpovědnosti. Je tedy zřejmé, že i Školní jídelna Kojetín je takovou příspěvkovou organizací, která po určitém období stagnace a ustrnutí získala s novým vedením ten správný „drive“. Vzorec, nebo kuchařsky řečeno recept, na takovou činnost a spolupráci je jednoduchý - pochopení zřizovatele plus kvalitní práce „příspěvkovky“ rovná se spokojený strávník (o toho musí jít vždy v první řadě), spokojený kolektiv zaměstnanců jídelny a nakonec i spokojený zřizovatel, který nejenže je oproštěn od stížností strávníků, špatných výsledků kontrol, ale může se spolehnout i na vynikající servis a spolupráci při organizaci rautů a rozličných společenských setkání.
Řízení školyJde samozřejmě vždy o to, jací lidé se sejdou. Myslím, že v současné konstelaci to je vzorná symbióza. Jde také o to, aby zřizovatel nebyl „nařizovatel“ ani diktátor, ale nechal vedení jídelny tvořit a realizovat vlastní nápady a inovační postupy. Vždy se to vyplatí víc než zasahování do práce těch, kteří tomu rozumí víc než politici. Ti by měli určovat zásadní směry a podporovat dobré myšlenky, vlastní práci nechat na organizaci, kterou si sami vytvořili.
A co platí nejen ve stravování, ale v celé práci s příspěvkovými organizacemi? Pokud se sejdou dva subjekty sobě nakloněné, stává se pak jejich společná práce radostí.

Související dokumenty