Školní jídelna Olešská Koncept interiéru školní jídelny - snaha o propojení vzdělávání v oblasti potravin a zlepšování kultury stravování v prostředí jídelny

Vydáno:

Školní stravování se stále potýká s důsledky toho, že nutriční a výživová hodnota pokrmů a zpracovávaných surovin bývá často víceméně jediným sledovaným měřítkem jeho kvality. Stravovací návyky dětí jsou navíc stále soustředěny spíše k tradičním a na trhu běžně dostupným klasickým jídlům (omáčky, knedlíky, pizza, hranolky, smažená jídla...). Je proto velmi důležité usilovat o změnu tohoto nepříznivého trendu a snažit se děti různými způsoby vést ke konzumaci ryb, luštěnin, čerstvého ovoce a zeleniny, tedy pokrmů racionálních, nutričně vyvážených a výživově hodnotných.

Školní jídelna Olešská Koncept interiéru školní jídelny - snaha o propojení vzdělávání v oblasti potravin a zlepšování kultury stravování v prostředí jídelny
Mgr.
Jaroslav
Vrtiška,
ředitel organizace, Školní jídelna Praha 10
Jsem přesvědčen, že pouze podáním pokrmu, byť chutného a připraveného z čerstvých surovin, které ovšem dítě nezná nebo na ně není zvyklé, nemůžeme být dostatečně úspěšní, pokud nebude souběžně v prostředí školy a školní jídelny obklopeno dobře podanými, cílenými informacemi vztahujícími se k oblasti potravin a vztahu k jídlu i jeho konzumaci, a pokud nebude prostor školní jídelny místem, na které se dítě těší.

Související dokumenty