Novela zákoníku práce

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 1. 10. 2023 nabyla účinnosti transpoziční novela zákoníku práce. V důsledku tohoto dochází ke změně doručování, úpravě výkonu práce z domova a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Novou úpravou se také vyjasňují některé výkladové problémy a rozšiřují možnosti smluvních stran při sjednávání pracovního poměru. V tomto článku změny zákoníku práce stručně shrnu a popíšu.

Novela zákoníku práce
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Doručování
Zužuje se okruh písemností, které musí zaměstnavatel doručovat v souladu se zákoníkem práce. Nová

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Závodní stravování
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela maturitní vyhlášky
Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Poradna

Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Šablony
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Zástup
Pracovnělékařské služby

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce