Aktuality z MŠMT v oblasti školního stravování

Vydáno: 7 minut čtení

Jistě jste již asi zaznamenali, ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu významného navýšení cen vstupních surovin se upravilo rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky o školním stravování.

Aktuality z MŠMT v oblasti školního stravování
Ing.
Ilona
Vaculová,
Oddělení podpory škol, MŠMT
Navýšení finančních limitů
Dle nové vyhlášky o školním stravování byla zvýšena horní hranice finančního rozpětí - u svačin a přesnídávek všech věkových kategorií je navýšena o 30 % (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). U všech ostatních jídel

Související dokumenty

Pracovní situace

Spotřební koš
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování

Poradna

Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
13/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů