Veselé hry v družině

Vydáno: 7 minut čtení

Jednoduché hry mají v družině své nezastupitelné uplatnění. Některé hry se uplatní v rámci přípravy na vyučování, jiné děti rozveselí a uvolní atmosféru. Hry upevňují kamarádské vztahy a spolupráci. Další hry si mohou děti zahrát individuálně. Příspěvek nabízí mini výběr oblíbených her se slovy či s kostkou z naší družiny, které si dokážou připravit děti samy.

Veselé hry v družině
Jaroslava
Pachlová,
školní družina, ZŠ Stráž u Tachova
Kdo, co dělá, kde
Jednoduchá varianta tradiční hry.
Příprava:
Na jednotlivé kartičky děti samy nebo ve spolupráci s dospělým (podle věku) napíšou
KDO
: podstatné jméno vyjadřující název osoby nebo zvířete (želva, fotbalista, tatínek, pan školník, zpěvačka atd.). Další sadu kartiček budou tvořit slovesa,
CO DĚLÁ
(směje se, lítá, tancuje, pochoduje, skáč

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Začínající učitelé
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Snížení úplaty za školní družinu
Školní družina a školní klub v církevní škole