Rok plný výzev

Vydáno:

A je tu další nový školní rok. Program v družinách a klubech se začíná rozjíždět. Co zkusit tentokrát celoroční hru či projekt nechat naplánovat samotné děti? Co kdyby si vyzkoušely, co chtějí samy sobě zprostředkovat. Slovo výzva - challenge je možná v dnešní době tak trošku módním a nadužívaným výrazem, ale pro děti má v sobě velký motivační náboj. Ve školní družině ve Stráži jsme takový projekt zkusili a možná bude inspirovat i vás, abyste vyzkoušeli celoroční hru jinak.

Rok plný výzev
Jaroslava
Pachlová,
školní družina ZŠ Stráž u Tachova
Projekt Naše výzvy - Our challenges byl plánovaný jako dynamický projekt, jehož tvůrci se staly zejména samotné děti. Účastníci si sami určili, co chtějí sobě navzájem zprostředkovat, představit, co chtějí ostatní naučit. Každá zvolená činnost byla pro ně výzvou a v podstatě nám pedagogům šlo o vrstevnické učení, při kterém se děti budou učit od sebe navzájem. Předem jsme vytipovali úkoly, které nebyly detailně specifikovány, a stanovili termín, dokdy se výzvy mají splnit, aby žádné pokyny a návody nelimitovaly kreativitu žáků. Vychovatelky se ocitly v roli koordinátorů, supervizorů.
Cíle tedy byly jasné:
-
propojit učení se zážitkem, praktickou činností a hrou;
-
motivovat účastníky k aktivní práci tak, aby měli sami pocit, že se stávají spolutvůrci vzdělávacího procesu;
-
postavit děti do role tvůrců projektu, podporovat jejich aktivitu, fantazii a vlastní tvorbu;
-
upevňovat smysl pro týmovou činnost a spolupráci;

Související dokumenty