Přijímání k zájmovému vzdělávání, příprava dokumentace školní družiny

Cílem článku je shrnout některé zásadní momenty přijímání ke vzdělávání ve školní družině a souvislost obsahu školního vzdělávacího programu školní družiny a vnitřního řádu školní družiny s její činností.

Přijímání k zájmovému vzdělávání, příprava dokumentace školní družiny
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz, e-mail: puskinova@monikapuskinova.cz
Přijímání k zájmovému vzdělávání ve školní družině
Tradiční dotaz spojený s přijímáním uchazeče k zájmovému vzdělávání ve školní družině je následující: Musí se při přijímání uchazeče k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhodovat ve správním řízení?
Odpověď na dotaz je obtížná v tom smyslu, že musí obsahovat „exkurz“ do obsahu školského zákona a judikatury Nejvyššího správního soudu.
Přijetí, resp. nepřijetí k zájmovému vzdělávání není uvedeno v § 165 odst. 2 školského zákona jako případ, kdy škola (právnická osoba vykonávající činnost školní družiny) svým ředitelem rozhoduje v oblasti státní správy. Z uvedeného faktu plyne několik důsledků:
-
Nehledě na skutečnost, že přijímání k zájmovému vzdělávání ve školní družině není výslovně uvedeno v § 165 odst. 2 školského zákona, přijetí, resp. nepřijetí k zájmovému vzdělávání, je případem, kdy škola mocensky rozhoduje o právech a povinnostech uchazeče o zájmovém vzdělávání a vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Znamená to mimo jiné, že škola jako správní orgán musí respektovat zásady činnosti správních orgánů (§ 2-8 správního řádu) a např. vyřizuje věc bez zbytečných průtahů.
-
Skutečnost, že rozhodování o přijetí, resp. nepřijetí k zájmovému vzdělávání není uvedeno v § 165 odst. 2 školského zákona, umožňuje za určitých podmínek „méně formální postup“, než je vydání správního rozhodnutí jako výsledku správního řízení. Na základě rozsudku Nejvyššího správní

Související dokumenty