Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Vydáno:

Změny za období prosinec 2020 - únor 2021

Sbírka zákonů
Zdroj:
www.mvcr.cz
Vyhláška č. 606/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a

Související dokumenty