Poradna: Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek

Vydáno: 1 minuta čtení

Mají asistentky nebo vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Telefonické ověřování výše platu
Odnětí osobního ohodnocení
Metodický výklad k odměňování
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Zveřejnění údaje o platu
Stávka a přespočetné hodiny
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Školní družina a kritéria ČŠI
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Poradna

Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Doprovod do školy
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Asistent pedagoga
Příplatek za vedení
Úplata za ŠD
Platový tarif vedení školy
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce