Po stopách indiánů

Vydáno:

Evergreenem mezi celoročními hrami ve školních družinách či náměty na tábory je motivační hra na indiány. Pojďme si připomenout několik známých či zcela nových aktivit s tímto tématem. V naší družině jsme v loňském školním roce realizovali celoroční hru "Po stopách indiánů" jako eTwinningový projekt, kde našimi partnery byly dvě skupiny žáků ze Slovenska (třída prvňáčků z Ilavy a školní družina z Prešova) a dvě skupiny z Polska (předškoláci z Legionowa a prvňáci z Łaskarzewa). Spolupracovali jsme v době prezenční výuky, ale i v době distanční.

Charakteristika projektu
Účastníci se během trvání projektu proměnili v indiány, kteří jsou pro nás symbolem volnosti, úcty k přírodě, odolnosti, vytrvalosti a moudrosti. Indiáni a děti mají k sobě blízko, proto je jejich spojení plné radosti, pohybu a fantazie. Hravou formou se u nich rozvíjela a podporovala kulturní rozmanitost, budovala se jejich fyzická zdatnost a vytrvalost. Během projektu se děti učily spolupracovat, respektovat jeden druhého, povzbuzovat a pomáhat ostatním. Indiáni žili v dokonalé symbióze s přírodou, nedílnou součástí projektu byl rozvoj úcty a respektu k životu ve všech jeho formách. To vše si sdělovali a zkoumali se spřátelenými indiánskými kmeny "z dalekých" zemí.
Logo
Nejdříve jsme se seznámili se všemi účastníky a každý si pro sebe našel své indiánské jméno. První společnou aktivitou byl návrh loga. Každé dítě nějakým způsobem ztvárnilo logo - symbol našeho indiánského projektu. Vytvořená loga byla vložena do online formuláře a logo s největ

Související dokumenty