Lexikon NEJ pohádkových bytostí

Vydáno:

V loňském školním roce jsme s naší tradiční eTwinningovou partnerkou ze Slovenska a s novými partnery z Polska spolupracovali v projektu Tři pátrači. V oblasti literatury jsme se zaměřili na pátrání po pohádkových bytostech, které jsou v národní literatuře něčím výjimečné. Cílem bylo rozvíjet tvůrčí čtení, čtenářskou a informační gramotnost žáků na základě hlubšího poznání národních pohádek a příběhů.

 

Lexikon NEJ pohádkových bytostí
Jaroslava
Pachlová,
vychovatelka školní družiny, ZŠ Stráž u Tachova
V našem projektu jsme se proto zaměřili na budování vztahu žáků ke čtení a ke knize jako takové. Jako motivaci jsme použili didaktickou hru zaměřenou na podporu čtení. Pokud žák při čtení nebo při poslechu natrefil na nějakou pohádkovou bytost, která byla něčím výjimečná (NEJmenší, NEJzlomyslnější...), zanesl ji do "tabulky" a pak jsme hlasovali o tu NEJ postavu například formou Google Formuláře. Všechny získané NEJ bytosti jsme následně vkládali do společných aktivit s partnerskými školami. Protože jsem projekt realizovala zejména v družině, tak tam byl čas a prostor na společné čtení knih a pohádek. V rámci čtenářské dílny si děti samy knihy vybíraly a zvýšila se návštěvnost žákovské, ale i místní knihovny, která je v budově školy.
Spolupráce s partnerskými školami byla velmi intenzivní. V rámci Twinspace jsme si roztřídili realizované činnosti na několik podskupin, ve kterých jsme si nejen vyměňovali svá zjištění a nápady, ale zejména spolupracovali na vytvoření společných výstupů. Níže následují vyzkoušené nápady a aktivity pro NEJ pohádkové bytosti, které můžete variovat a využít jednotlivě při různých příležitostech.
1. NEJsilnejší bytost
Jedním z výstupů bylo vytvoření společného MINIMUZEA "voskových figurín" siláků z ČR, PL a SR. Jedna země nakreslila podle popisu druhé země jejich největšího siláka, třetí země podle kresby vyfotila dítě, které připomínalo kresbu. Můžete nakreslit postavy a následně podle kreseb stylizovat žáka do pohádkové bytosti. Dále je možné postavy vyfotit a vyhodnotit, komu se lépe podařilo vystihnout kresbu. Fotografie Valibuka pochází z naší společné prezentace: Valibuk - nejsilnější pohádková bytost vyhodnocená slovenskými dětmi, polské děti ilustrovaly a my jsme podle obrázku vyfotili "figurínu" Valibuka.
U našich dětí z finálové trojice Neohrožený Mikeš, Silný Ctibor a
Silný Jiřík
vyhrál posledně jmenovaný a takto jej popsaly do sdílené tabulky:
Jiřík byl urostlý, statný a měl takovou sílu, že se mu nikdo nevyrovnal. Svými skutky se ucházel o dceru starého včelaře. Získal ji, když svou sílu použil pro dobrý skutek - pracoval od slunka do slunka v kraji, kde byla veliká bída, pole obdělal, zasel obilí, sklidil je.
Při hledání nejsilnější bytosti jsme si vyzkoušeli spoustu pohybových aktivit, jako např. přetahování lanem, kohoutí zápasy, přetlačování v sedě, lámání špejlí jednou rukou atp.
2. NEJvtipnější bytost
Během online spojení (Gruveo) jsme si vzájemně představili největší pohádkové vtipálky, z nichž po společné poradě všech tří zemí jsme z každé vybrali toho NEJ. U nás vyhrály postavičky Křemílka a Vochomůrky.
Při pátrání po vtipálcích jsme vybírali, četli si a vyprávěli pohádkové vtipy:
Najde veverka tři oříšky. Rozlouskne první oříšek - stříbrné šaty. Rozlouskne druhý oříšek - zlaté šaty. Rozlouskne třetí oříšek - diamantové šaty. "Á kruciš, já se kvůli té hloupé pohádce ani nenajím!"
Tvořili jsme obrázky pohádkových smíšků - na přeložený papír se nakreslí obličej, který se otevře a dokreslí se smějící otevřená pusa. Obrázek se složí, po rozložení obrázku se obličej chechtá.
3. NEJzlomyslnější bytost
Tentokrát jsme s partnerskými školami hlasovali prostřednictvím Padletu. Padlet je online nástroj, který umožňuje vytvořit virtuální nástěnku, na kterou pak "lepíte" papírky s poznámkami, obrázky, fotkami... V programu Malování jsme vytvořili společné pohádkové antistresové omalovánky na odbourání zlosti. Na ukázku list z omalovánek:
A kdo se stal v hlasování naší nejzlomyslnější pohádkovou postavou? Zlá koza z Českých pohádek Františka Bartoše.
4. NEJmenší bytost
Na Vánoce proběhla mezi partnerskými školami výměna dárků s balíčkem hrachu, protože na Slovensku vyhrál v této kategorii Janko Hraško a my jsme si museli Janka Hraška vypěstovat. Velice zodpovědně jsme zaznamenávali růst rostlinky a jak dlouho trvalo, než se objevil první lusk s hráškem. U nás jsme vyhodnotili jako nejmenší pohádkovou postavu Palečka.
V rámci této kategorie jsme si také udělali výstavku nejmenších sběratelských kousků: nejmenší známka, nejmenší odznak, nejmenší obal od čokolády, nejmenší panenka, nejmenší plyšáček, nejmenší kniha...
5. NEJstrašidelnější bytost
Kromě online hlasování o nejstrašidelnější českou pohádkovou postavu, kterou jsme vybírali mezi čertem, hastrmanem, černokněžníkem, vlkem, jeskyňkami a bludičkami, jsme též hlasovali o nejstrašidelnější strážskou bytost. A to v době Halloweenu, když děti přišly do školy převlečené za strašidla.
Vytvořili jsme společný sborník hádanek s názvem STRAŠIHÁDANKY. Zde příklad slovenských hádanek na vybraná česká strašidla
1.
Majú chvost a ostré rohy, kopyto miesto jednej nohy. Pod kotlami prikladajú, ohňom, sírou zapáchajú. (čerti)
2.
Zelené vlasy, vypúlené oči, od rána do večera nohy si močí. Na vŕbe sedí, do vody hľadí. Z fajky si čadí, komu to vadí? (hastrman)
3.
Na ľudí číha, čary stále robí, potom sa všetkým iba zle vodí. V čarovnej knihe kúzla si číta, najkrajšiu princeznú o ruku pýta. (černokněžník)
4.
Spln mesiaca láka ich, bojíš sa chodiť kolo nich. Do noci vyjú, občas sa bijú. (vlci)
5.
Tajomné svetlo v diaľke si svieti, vraj sú to duše neživých detí. Nerobí dobre, kto za nimi kráča, v hlbokom močiari ľahko sa zmáča. (bludičky)
A tady české hádanky o slovenských pohádkových strašidlech:
1.
Stará a ošklivá je tahle bába zlá. Chytá malé děti, létá na koštěti. (Striga)
2.
Jde z ní chlad a zima, není to žádná psina. V ruce ostrou kosu má, běda tomu, komu s ní nad hlavou zamává. (Smrtka)
3.
Hluboké a velké kapsy má, zlobivé děti do nich naskládá. Obluda to strašná je, krajem se sem a tam potuluje. (Krum)
4.
Ve dne je to člověk, v noci zvíře. Měsíc, když v úplňku je, obluda naň vyje, lidem při tom připadá, že jim krev pije. (Vlkodlak)
5.
Má ruce jak lopaty, sílu jako hrom, sedláka i s vozem unese a vezme si ho dom. (Obryně)
Hádanky jsme doprovodili upravenými fotografiemi za pomoci aplikace Photo Booth a vytvořili prezentaci.
Zde ukázka jednoho listu ze strašihádanek:
6. NEJkrásnější bytost
Uspořádali jsme karneval pohádkových bytostí pro veřejnost a děti z MŠ a udělali jsme z fotografií žáků v maskách (SR, ČR, PL) společný kalendář. Jméno i název pohádky od J. Š. Kubína Krásná přímo korespondovalo s pátráním po nejkrásnější české pohádkové postavě. Důležité ale bylo, že dívka byla krásná hlavně pro svoji laskavost a soucit. Svou láskou vysvobodila zakletého prince z dračí podoby.
7. NEJhloupější bytost
Hledání nejhloupější bytosti jsme realizovali při Noci s Andersenem. Ve spolupráci se slovenskými kamarády jsme naše spaní ve škole nazvali: Cestujeme nejhloupějším královstvím Truhlíkov. Aktivit bylo tolik, že by vydaly na samostatný článek. Tak jen rada pro další cestovatele do Truhlíkova:
Je nanejvýš vhodné nechat se očkovat proti hlupenóze a truhlikóze. A nadlábnout se vtipnou kaší
(někteří účastníci výpravy si došli raději i pro nášup).
Naše video z putování: https://www.youtube.com/watch?v=XcmCWdMbmn4
8. NEJlínější bytost
Zjistili jsme, že v pohádkách je lenochů dost a abychom se jim nepodobali, vytvořili jsme zásobník nápadů, jak zahnat lenost. Děti si tak vytvořily vlastní sborník her a pohybových aktivit.
Novým nástrojem byl pro nás při tomto pátrání "whiteboard", což je jednoduchá online aplikace typu sdílené virtuální tabule. Aplikace funguje na počítači i tabletu - nic se nemusí instalovat, vše funguje jednoduše a hlavně okamžitě. Tabuli můžete snadno nasdílet, takže stejnou tabuli jsme měli u nás ve Stráži i v Ilavě na Slovensku a mohli jsme online společně kreslit. Každý pak vidí stejný obrázek na interaktivní tabuli i na svém zařízení. My jsme se dohodli na kresbě krále z Líného království. Tuto aplikaci můžete vyzkoušet při spolupráci na tvorbě společného díla či úkolu se svými žáky.
9. NEJmoudřejší bytost
Zde se nabízela tvorba a řešení hádanek, hlavolamů, rébusů a tajenek. Víte, jakou českou pohádkovou bytost vybraly děti jako nejchytřejší? Nápověda: Je z knihy Fimfárum od Jana Wericha a je to vlastně převyprávěná pohádka od Boženy Němcové Chytrá horákyně. Už víte?
(Řešení najdete na konci článku.)
10. NEJvětší pohádková bytost
A touto pohádkovou bytostí náš projekt a tvorba Lexikonu nejpohádkových bytostí končil. U nás jasně vyhrál Dlouhý z pohádky od K. J. Erbena a takto jsme si jej na dlouhý pruh papíru nakreslili.
Závěr
Toto je stručný výčet aktivit z celoročního projektu, který se nezabýval pouze pátráním v knihách a literatuře, ale i dalšími odvětvími např. z vědy a techniky. Zde jsem uvedla hledání deseti pohádkových postav a toto bádání se dá rozložit do deseti měsíců školního roku, takže je to inspirace na celoroční hru v družině. Tři pátrači získali národní i evropské certifikáty kvality a na Slovensku náš společný projekt získal 1. národní eTwinningovou cenu.
Celý projekt najdete na: https://twinspace.etwinning.net/23003/home
(Řešení: Královna Koloběžka První - Zdenička)

 

Související dokumenty