Konec prázdnin a my se pomalu budeme loučit s létem

Vydáno: 5 minut čtení

Letošní prázdniny se nám všem jistě vydařily a nový školní rok je tady. Hned na jeho začátku jsem si pro vás připravila několik tipů na kreativní, rozmanité tvoření. Dnes si opět budeme hrát s různými materiály, barvami, znovu budeme recyklovat, a použijeme tak věci, které bychom jinak vyhodili. Vyrobíme si podzimní strom, ale třeba i kouzelný domeček od sklenice z kávy. Co budeme na vyrábění potřebovat?

Konec prázdnin a my se pomalu budeme loučit s létem
Alexandra
Hejlová,
výtvarnice
PODZIMNÍ STROM
Budeme potřebovat:
-
bílé nebo barevné čtvrtky, nejlépe formátu A3
-
voskovky, tempery nebo vodovky
-
tekuté lepidlo HERKULES
-
štětce
-
hedvábné papíry různých barev podzimu
-
nůžky

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Žákovská a studentská samospráva
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Absolutorium - konzervatoř
Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky
Výpověď smlouvy o ubytování

Poradna

Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina
Samostudium
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání