Jednoduché a netradiční venkovní hračky aneb v jednoduchosti je krása

Vydáno: 6 minut čtení

S dětmi v družině se nám mnohdy hodí úplně ty nejjednodušší hry, hračky a postupy. Někdy není časový a ani organizační prostor pro delší a složitější aktivity či vyrábění. Internet nám sice nabízí přehršel nápadů a inspirací, ale někdy je dobré si s dětmi jen tak podle momentální nálady a s minimem prostředků kreativně pohrát a uvolnit se. V příspěvku najdete jednoduché návody na venkovní družinové hračičkování.

Jednoduché a netradiční venkovní hračky aneb v jednoduchosti je krása
Jaroslava
Pachlová,
školní družina, ZŠ Stráž u Tachova
Stuhování
Někdy k radosti a tvořivosti stačí velmi málo.
Pomůcky:
Krepový papír (využití zbytků), klacíky nebo jakékoliv tyčky, nůžky, izolepa.
Provedení:
Krepový papír v roli nastříháme na stuhy široké cca 4 až 5 cm. Pruhy krepáku pomocí izolepy připevníme na klacíky nebo tyčky.
<

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna vnitřního řádu školní družiny
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Jak na modrou velrybu
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Dohled při zájmovém vzdělávání
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Novela maturitní vyhlášky
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

Poradna

Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Školní družina
Samostudium
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání