Jak to bylo, jak to je

Vydáno:

V minulém článku (Speciál pro školní družiny 3/2019) jsme se podívali, jak se vyvíjelo bydlení, oblékání a účesy, kniha, papír a písmo, psací potřeby... Pozorný čtenář se dovtípil, neboť v textu bylo i lehce naznačeno, kam se ubírala naše hra dál. Kdo si teď odpověděl, že to jsou sdělovací prostředky a doprava, ten tipuje správně. Obě tato témata jsou velice široká a vzhledem k tomu, že obojí jsem pojala i jako předprázdninovou prevenci, více jsme toho, krom tedy ještě běžného provozu a plánu, do konce tohoto školního roku nestihli. Ale tentokrát si na své přišli zejména chlapci, neboť technika jim je hodně blízká.

Jak to bylo, jak to je
Pavla
Čivrná,
vychovatelka ve školní družině, ZŠ T. G. M. Poděbrady
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
Tímto tematickým blokem jsme plynule navázali na papír, písmo a psací prostředky. Na začátku jsme si museli definovat, co to vlastně masmédia neboli hromadné sdělovací prostředky jsou. K tomu nám posloužil velkoformátový papír, kde děti mohly psát vše, co je ve spojitosti s tímto tématem napadlo.
Nejlépe jim šly vyjmenovat a napsat prostředky, přes které se k nám informace dostávají. Ty jsme si následně rozdělili na prostředky tištěné (noviny, časopisy, knihy...), elektronické (televize, rozhlas, počítačové sítě...) a ostatní (výtvarné reprodukce, filmy...). Teď jsme ještě potřebovali vyvodit, jaké funkce média vlastně plní. Děti z názvu vydedukovaly, že nám něco sdělují, informují nás, a na ty ostatní, které se dále nejčastěji uvádějí (bavit, vzdělávat, vychovávat...), jsem děti musela navést. Takže teď už nám bylo jasné, že masmédia jsou komunikační prostředky, které jsou schopné předávat informace širokým skupinám obyvatelstva.
Povídání o tom, jak to bylo...
Jak ji

Související dokumenty