Jablíčkový týden

Vydáno: 3 minuty čtení

V týdnu od 3. do 7. 10. probíhala na naší zbraslavské škole ve všech jedenácti odděleních celodružinová akce „Jablíčkový týden“.

Jablíčkový týden
Vychovatelky školní družiny Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Bílá kniha

Poradna

Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání