Hravé léto

Vydáno: 7 minut čtení

Letošní prázdninové tvoření s dětmi bude hravé, rozmanité. Připravila jsem si pro vás hned několik tipů na kreativní tvoření s dětmi v létě. Pojďme hned na to!

KYTICE VE VÁZE

Budeme potřebovat:
-
tvrdou barevnou čtvrtku, karton (nejlépe barvy zelené, žluté, modré)
-
bílé papíry
-
vatu, výplňový materiál
-
malé textilní, umělé kytičky nebo postačí jen kousky látky, můžou být i zbytky příze
-
tekuté lepidlo HERKULES nebo PVA
-
štětce
-
vodové barvy
-
zelenou, hnědou pastelku nebo fix
-
lepenku (na rámeček obrázku)
-
balicí papír různých barev (na obalení rámečku)
-
tavnou lepicí pistoli pro přilepení obrázku k rámečku
-
provázek, stuha (na zavěšení obrázku)
Postup:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Poučení žáků o BOZ
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Základní povinnosti žáků podle školského zákona
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Informace o zdravotní způsobilosti žáka
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU

Poradna

Poplatky za ŠD při rotační výuce
Snížení úplaty za školní družinu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Žák v zahraničí