Hra s volnými prvky

Vydáno: 10 minut čtení
Pojem známý spíše pod anglickým názvem "Loose parts play" představuje formu hry s prvky a objekty, které nejsou pevně umístěné a se kterými mohou děti manipulovat podle vlastní fantazie.

Pojem známý spíše pod anglickým názvem "Loose parts play" představuj

Termín volné prvky v článku The theory of Loose Parts: How NOT to Cheat Children1)(volně přeloženo Teorie volných prvků: Jak být upřímný k dětem) z roku 1971 poprvé použil britský malíř a sochař Simon Nicholson. V textu zdůrazňuje potřebu dětí stavět, hrát si s vodou, s ohněm a s přírodními objekty jako přirozenou dovednost, kterou má každý z nás, nezávisle na tom, s jakým tvořivým talentem jsme se narodili. Vyzdvihuje fakt, že každý může být tvořivý, když má k dispozici "tvořivé prostředí". Tím prostředím jsou pro Nicholsona právě volné prvky, které popisuje jako tzv. proměnné. A hned dodává příklady jako
materiály a tvary; fyzikální úkazy, jakými jsou například magnetismus, gravitace , elektřina; tekutiny jako plyny a kapaliny; zvuky, muzika, emoce; chemické reakce; vaření a oheň; lidé a zvířata; rostliny; slova; koncepty a myšlenky. S tím vším si děti rádi hrají, experimentují, objevují a tvoří.
Nicholsonův článek měl obrovský vliv na pracovníky v předškolním vzdělávání, lektory a pedagogy volnočasových aktivit, zážitkového učení, environmen

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Dohled při zájmovém vzdělávání
Doprovod žáka do nemocnice
Jak na modrou velrybu
Žákovská a studentská samospráva
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou

Poradna

Výuka Aj
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Žák v zahraničí