Včasná péče a předškolní vzdělávání byly tématem letní školy Platformy pro včasnou péči

Vydáno: 6 minut čtení

Více než 40 poskytovatelů včasné péče a členů Platformy pro včasnou péči se od 31. 7. do 4. 8. nedaleko Olomouce v ekocentru Sluňákov sešlo na již 3. letní škole Platformy pro včasnou péči. Cílem setkání bylo prohloubit vzájemnou spolupráci mezi členy Platformy, učení se od sebe navzájem a sdílení přístupů a zkušeností s tématem včasné péče a předškolního vzdělávání. Na letní škole bylo také zvoleno odborné kolegium Platformy. To je tvořeno respektovanými osobnostmi z praxe a společenského života. Letní škola se uskutečnila za podpory Nadace OSF.

Včasná péče a předškolní vzdělávání byly tématem letní školy Platformy pro včasnou péči
Vlasta
Holéciová
Platforma pro včasnou péči
Platforma pro včasnou péči se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Cílem Platformy je prosazovat a hájit služby a programy poskytované nejen ohro

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Vztah rodičů a školy pohledem práva
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Řízení změny
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě