Stravování dětí v mateřské škole - 1. část: Okurka nevyroste v supermarketu

Vydáno: 10 minut čtení

Přemýšlejí děti nad tím, co jedí? Vědí, odkud se vzaly potraviny na jejich talířku? Mají možnost vyzkoušet si přípravu jednoduchého pokrmu? Dáváme jim příležitosti k bližšímu poznávání například jednotlivých druhů ovoce a zeleniny? Mohou je děti s pomocí dospělých samy zpracovat? Následující seriál nabízí inspiraci, jakým způsobem můžeme děti blíže seznamovat s plody a rostlinami, které samy vypěstují.

Stravování dětí v mateřské škole – 1. část
Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Školní jídelny, ať jsou součástí mateřských škol, nebo fungují jako samostatné subjekty, se snaží vařit pro děti zdravě, připravují pestré jídelníčky, zařazují více ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin a ryb, snižují spotřebu soli a vyřazují uzeniny a škodlivé tuky. Při tom všem musí dodržovat parametry tzv. spotřebního koše, který obsahuje dostatek živin a vitamínů, a strava musí být vyvážená. Vědí ale děti, odkud se dostala na jejich talíř okurka, rajče nebo jablko? Mrkev, hrášek a petrželka do polévky, bylinky do pomazánky apod.? Společnost je v dnešní době spíše konzumní, mnohdy převažují materiální „vý

Související dokumenty

Články

Stravování dětí v mateřské škole - 3. část
Stravování dětí v mateřské škole - 6. část
Stravování dětí v mateřské škole - 5. část
Stravování dětí v mateřské škole - 4. část
Stravování dětí v mateřské škole - 2. část: Tohle já nejím!

Pracovní situace

Novela vyhlášky o školním stravování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování

Poradna

Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Zdravotní průkaz
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Akce v mateřské škole přes noc
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí