Spolupráce mateřské školy se spolky

Vydáno:

 

Spolupráce mateřské školy se spolky
Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jejichž členové připravují pro děti po domluvě s ředitelkou a učitelkami různé zajímavé akce.
Myslivecký spolek Maršo

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Zákonný zástupce
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Žákovská a studentská samospráva
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Kurzy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti