Široká škála stylů vedení - který z nich zvolit?

Vydáno:
Vedení zaměstnanců na pracovišti, tedy i ve školách, vyžaduje profesionální přístup ředitele školy, potažmo jeho zástupců. Umění vést zaměstnance znamená dosahovat kvalitních výsledků organizace

 

Různí autoři zabývající se řízením lidských zdrojů uvádějí různou škálu stylů vedení lidí. Avšak v podstatě jde vždy o křivku stylů od velmi direktivního vedení bez možnosti spoluúčasti pracovníka na spolurozhodování až po téměř samostatnou práci pracovníka bez vnějšího zasahování lídra. V praxi neexistuje žádný ideální styl vedení, vždy záleží na mnoha okolnostech. Avšak vedoucí pracovník – lídr, chce-li efektivně vést svůj pracovní tým jako celek i jednotlivé pracovníky týmu, musí měnit styl vedení nikoliv nahodile, ale tak, aby odpovídal požadavkům dané situace, konkrétním úkolům, charakteristice celého týmu a osobní charakteristice každého pracovníka.
Autoritářský styl
– stojí na pomyslné první příčce široké škály a je prakticky nevhodný. Jedná se o styl vedení, kdy ředitel – lídr nejen sám rozhoduje, aniž by dal možnost pracovníkovi vyjádřit se k danému úkolu, ale také často zneužívá svého postavení až k „vykořisťování“. Tento styl je zcela neefektivní a zásadně se neshoduje s principy leadershipu a managementu.
Autoritativní styl
– autoritativní lídr rozhoduje sám a příkazy, které uděluje, striktně kontroluje a očekává, že budou pracovníkem splněny. Zde platí přímá úměra – zaměstnanec je oceněn za splnění úkolu, jenž mu byl přikázán. Zmíněný styl je možné ef

Související dokumenty