Identifikace a rozvoj potenciálu u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Vydáno: 7 minut čtení

Situaci v současném školství charakterizují mimo jiné obavy ze stále výrazněji se projevujících rozdílů ve vzdělávacích výsledcích mezi dětmi ve vztahu k jejich sociálnímu a kulturnímu zázemí.

Identifikace a rozvoj potenciálu u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Doc. PhDr.
Miluše
Vítečková
Ph.D.
vedoucí katedry primární
Mgr.
Veronika
Plachá
Ph.D.
pracuje na Pedagogické

Související dokumenty

Pracovní situace

Dopady povinného předškolního vzdělávání
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Dohled v předškolním vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Návrat dítěte do MŠ po nemoci

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí