Ideální denní program v anglické mateřské škole

Vydáno:

Ideální denní program v mateřských školách je často probíraným tématem a každý ředitel či učitel by jistě přispěl svým originálním nápadem. Protože však existuje nepřeberné množství mateřských škol s různým zaměřením, jednotný vzdělávací program by se skutečně obtížně vytvářel a mnoho školek by se jím logicky ani nemohlo řídit. Jak tedy vytvořit pedagogicky vhodný program?

Ideální denní program v anglické mateřské škole
Andrea
Vřešťálová
ředitelka anglické mateřské školy FlowerGarten
Každá školka by si měla vyvinout
rámcově vzdělávací program
dle svého uvážení a potřeb dětí, které školku navštěvují. Tvorba tzv. rámcového programu by měla být spíše kolektivní činností, kdy každý učitel vnese do programu své myšlenky, nápady a vyzkoušené postupy při naučných i tvořivých činnostech. Základem každé „kvalitní“ školky s kvalitním programem je
tým učitelů. Je důležité mít ve svém týmu učitele, kteří jsou
zapáleni pro práci s dětmi
a jsou variabilní ve svých dovednostech. Ne každý musí být skvělý na výtvarnou výchovu či pohybové hry, důležité však je, aby se
vzájemně doplňovali. V takovémto případě je radost práci učitelů s dětmi pozorovat a náplní dne může být prakticky cokoliv.
Velice podstatné také je, aby se děti ve školce nenudily. Znuděné dětijsou nepozorné, plačtivé nebo zlobí. Je tedy velmi důležité, aby se činnosti měnily a nebyly jednotvárné. Samozřejmostí je pravidelnost v denních činnostech, jako je stravování, vzdělávání, pohyb. Nedílnou součástí by měl být také čas odpočinku. Děti mají rády rutinu.Docela malá změna v časování je může rychle a jednoduše rozladit. Je tudíž nutné dodržovat určitý režim. V dopoledních hodináchje vhodné se věnovat vzdělávacím činnostem, protože v tomto čase udrží děti nejlépe pozornost. Odpolední programpak může být uvolněnější, děti se mohou věnovat volnějším hrám a pohybovým aktivitám.
Přístup k dětem ve školkách i školách se v posledních několika letech výrazně změnil, a to k lepšímu. Dnes se jim dává větší prostor pro vyjádření vlastních potřeb. Samozřejmě záleží na typu školky. V některých státních mateřských školách je bohužel mnohonásobně více dětí, než bylo dřív. Je tedy jasné, že učitelé nemají možnost povídat si zvlášť s každým dítětemo jejich potřebách.
Zajímavým druhem činnosti je ranní circle time, kdy děti a učitelé sedí v kruhu a vypráví si například o tom, jaký je dnes den, jaké je počasí, co dělaly předchozí den s rodiči, trénují písničky či básničky. Hovoří se také o tématu týdne nebo měsíce, a to podle toho, jak má tento systém školka zaveden. V anglické školce FlowerGarten toto samozřejmě probíhá pouze v angličtině a děti se tak snadno naučí vyslovovat jména dnů, měsíců. Umí popsat anglicky počasí, hrají hru Show and Tell, při které popisují hračky, jež si přinesly. Používají ta slovíčka, která už znají, trénují tak například barvy, popis, různých tvarů, částí obličeje a podobně. I v ryze české školce má tento kroužek povídání co do sebe. Znát jména dnů, měsíců, barev atd. musí děti k zápisu do prvních třída takto se vše nenásilně naučí. Navíc se zbaví také ostychu mluvit ve větších skupinkách.
V anglické školce FlowerGarten jsou témata rozdělena podle ročních období a dále jsou na jednotlivé týdny rozepsána podtémata, o kterých si učitelé s dětmi celý týden povídají, učí se básničky, písničky, jezdí na výlety, navštěvují různé výstavy a představení, vyrábějí tematické výrobky či malují obrázky. Právě tyto výrobky a kresbyvyrábí děti většinou po dopolední svačině. Rozdělí se do svých tříd a se svým učitelem pracují na výrobcích, povídají si nad knihou či učebnicí o daném tématu, a to vždy hravou a veselou formou. Učitel má okolo sebe jen několik málo dětí, a má proto perfektní možnost komunikovat s každýmzvlášť. Díky dostatku času a prostoru je možné rozvíjet dovednosti jednotlivých dětí.
Aby nebylo celé dopoledne ve znaku jednoho tématu, když je vše potřebné hotovo, děti se jdou vyvětrat na zahradu nebo na krátkou procházku po okolí školky. Čerstvý vzduchje důležitý pro osvěžení celého těla, mozku. Dětem samozřejmě také trochu vyhládne a daleko více jim chutná oběd. Před obědem si mohou zajít zařádit do tělocvičny, aby vybily přebytečnou energii. Po obědě by měl vždy následovat odpočinek. Někteří rodiče jsou zásadně proti spánku po obědě, jiní ho naopak vyžadují. Je těžké říci, co je lepší, ale školka by se měla
přizpůsobit rodičům a jejich dětem, pokud to jen trochu jde. Přeci jen mají se svými dětmi největší zkušenosti
a vědí, že když si dítě odpoledne lehne, večer neusne, nebo naopak, když se odpoledne nevyspí, tak je celý zbytek dne mrzuté.
V některých školkách, většinou státních, musí spát i ty děti, jejichž rodiče si to nepřejí. Když nemají čas je po obědě vyzvednout, nedá se s tím nic dělat. V soukromých školkách se naopak skutečně snaží přizpůsobit rytmu dítěte. Ty děti, které potřebují spát, jdou do klidné místnosti s postýlkamia spinkají. Děti, které dle rodičů spát nechtějí, se většinou uloží společně na polštáře, matrace či deky v hlavních hracích prostorách, poslouchají pohádku, kterou čte učitel, nebo na ni koukají, prohlížejí si knížky, zkrátka relaxují a odpočívají, ale nespí. I takovýmto odpočinkem se dá nabrat mnoho nové energie, tělo navíc může v klidu trávit snědený oběd. Okamžitá aktivita není úplně zdravá ani pro dospělé, natož pak pro děti. Pokud děti nechtějí ani odpočívat, to se týká především předškoláků, mohou si se svým učitelem procvičovat předškolní dovednosti, základní písmenka, čísla, tahy tužkou atd.
Po odpočinku je třeba si zase trochu zařádit, je proto nejlepší vyrazit ven na zahradu. Učitel by ovšem neměl nechat děti jen tak pobíhat a zlobit. Měl by vymyslet kolektivní hru, do které se děti s radostí zapojí a u které si navíc mohou procvičit buď nově získané dovednosti, nebo anglická slovíčka. Podobné hry se dají hrát i za špatného počasí v herně. Takto vyjmenovaný program probíhá ve většině školek každý den a je nutné ho trochu ozvláštnit.
Děti ve školce FlowerGarten proto docházejí na řadu dalších kroužků, které je vytrhnou ze všednosti týdne. Každou středu pak děti jezdí na nějaký zajímavý výlet, který opět vnese čerstvý vzduch do pravidelnosti aktivit. Ve školce se navíc koná řada oslav a party, na které si děti přinesou krásné masky, kostýmy a společně si užívají zábavu. Právě na tyto „narušitele“ všedních dní je potřeba dávat velký pozor, díky nim je pobyt ve školce daleko větší zábava. I uplakané děti zapomenou na chvíli na to, že chtějí být jen s maminkou.