Hodnotit a plánovat (aneb co bylo a co bude)

Vydáno:

Minulý školní rok je za námi, a pokud jsme tak ještě neučinili, už přemýšlíme, co všechno udělat v roce letošním. Každopádně ale víme, že z minulosti je dobré se poučit, vzít si z ní osvědčené, a naopak se vyhnout tomu, co vedlo ke špatným výsledkům. A teprve na základě takového přemítání vytvářet budoucí plány. Pojďme se tedy v dnešním článku podívat, jak si vyhodnotit minulý rok a jak si naplánovat rok budoucí.

Východiskem veškerého plánování je
analýza
, tedy podrobné prozkoumání věcí minulých. Na začátku každé analýzy je nutné stanovit si dvě věci: jaké oblasti budeme sledovat a jakými nástroji sledování realizujeme. Oblasti jsou samozřejmě na vás, za mě lze doporučit oblasti, které najdete na webu České školní inspekce (www.csicr.cz) pod názvem
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
, a která pokrývají činnost mateřské školy. Jedná se celkem o šest oblastí: koncepce a rámec školy, pedagogické vedení školy, kvalita pedagogického sboru, vzdělávání, vzdělávací výsledky a podpora dětí při vzdělávání (rovné příležitosti). Tato kritéria pak ještě doplňuje charakteristika prostředí, v němž škola pracuje a které je pro analýzu také velmi dobře využitelné. Kritéria jsou velmi podrobná, vyberme si jen několik oblastí a rovnou k nim vymezme otázky, kterými budete jednotlivé skutečnosti zjišťovat:
Oblast
Možné otázky pro zjišťování
Výchovně

Související dokumenty