Dřevěnka se stala mateřskou školou roku 2020

Vydáno:

 

Dřevěnka se stala mateřskou školou roku 2020
Kolektiv zaměstnanců MŠ „Dřevěnka“ Turno
V loňském roce se naše školka, MŠ Dřevěnka Turnov, zúčas

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Porady v mateřské škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Vzdělávání koordinátorů EV
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Šablony od A do Z

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol