Doprovod k lékaři

Vydáno:

Zaměstnanec šel se synem k lékaři na prohlídku. Od lékaře dostal potvrzení (které předal zaměstnavateli), že doprovod byl nutný. Protože lékař je v jiném městě, než máme sídlo firmy, zaměstnanec nepřišel ten den do práce. Má zaměstnanec nárok na placené volno (vypočítává se stejně jako např. dovolená?) na celých 8 hodin? A potvrzení od lékaře - je zákonem dané, jak má toto potvrzení vypadat, nebo stačí jen datum a razítko lékaře?

 

Doprovod k lékaři
Hana
Rampírová
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
ODPOVĚĎ:
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři patří do okruhu jiných důležitých osobních překážek v práci s náhradou mzdy a poskytuje se na nezbytně nutnou dobu nejvýše na jeden den. Potvrzení od lékaře nemá zákonem stanovenou podobu, zaměstnavatel může vnitřní směrnicí stanovit jeho podobu (vytvořit vlastní formulář). Obecně stačí razítko od lékaře s uvedením, kdo byl doprovázen, a čas návštěvy u lékaře.
Náhrada mzdy se počítá za každou neodpracovanou hodinu, stejným průměrným výdělkem, který se používá pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou.