Zásady efektivní výuky měkkých dovedností a zkušenosti z českých škol - Skills Builder v praxi

Vydáno: 14 minut čtení

Jak měkké dovednosti rozvíjet tak, aby žáci měli možnost dostat se v jejich rozvoji co nejdále, je ústředním tématem následujících řádků. Metodika Skills Builder se zaměřuje na osm měkkých dovedností. Více o každé z nich se můžete dočíst v předchozích číslech tohoto časopisu z roku 2021 a 2022.

Zásady efektivní výuky měkkých dovedností a zkušenosti z českých škol – Skills Builder v praxi
Mgr.
Romana
Šloufová
projektová manažerka, Schola Empirica, z. s.
Téma měkkých dovedností a jejich klíčová role při uplatnění na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu v souvislosti se současnými krizemi a s diskusí nad proměnnou společnosti.1) Pokud chceme připravit děti na život, který je čeká, je třeba tyto změny reflektovat a zapracovat do vzdělávacích systémů co nejdříve. Rada Evropské unie (20182)) v rámci doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení definovala celkem 8 klíčových kompetencí a udala tak jasný směr. V návaznosti na to v rámci
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+
3) představují klíčové
kompetence
jeden ze dvou základních strategických cílů. V současné době probíhají v České republice práce na revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v němž klíčové
kompetence
(kombinace znalostí, dovednostní, postojů a hodnot) hrají stěžejní roli.4) Vědět, jak konkrétně ke kompetencím a jejich rozvoji může pedagog ve třídě přistoupit, je dalším důležitým krokem k tomu, abychom děti mohli vybavit pro život, který je čeká. Metodiku Skills Builder zde SCHOLA EMPIRICA, z. s., představuje jako konkrétní nástroj pomoci učitelům, jako jednu z cest, kterou je možné se vydat při rozvoji klíčových kompetencí – dovedností žáků v základních školách. A nabízí také metodickou podporu spojenou se zaváděním tohoto nástroje do praxe.