Supervizní kazuistické semináře fungují dobře také on-line

Vydáno:

Zpočátku jsem se trochu obávala: individuální on-line konzultace sice praktikuji několik let, ale skupinová supervizní práce ve virtuálním prostředí byla pro mne ještě vloni na jaře malou neznámou. Vlastně jsem si nebyla jista, jestli je vůbec možné skrze webové kamery a mikrofony vytvořit onen náležitě bezpečný a otevřený společný prostor s tvůrčí atmosférou, který jsme zvyklí zažívat při zdařilých prezenčních skupinových setkáních. Zkušenosti posledního půl roku ukázaly, že to možné je.

Od seminářů k webinářům
Odvahu k prvnímu experimentu mi dodala účast ve webinářích, kde jsem si nejdříve vyzkoušela roli vzdělávaného. Teprve pak jsem přešla do role on-line lektorky vlastních osvědčených témat, jakými jsou vedení poradenských či hodnotících rozhovorů, profesionální komunikace s rodiči žáků nebo zdravě sebevědomé jednání a zvládání emocí v pozici pomáhajícího profesionála.
Již první reakce některých absolventů těchto mých sebezkušenostních webinářů daly tušit, že „by to mohlo jít“. Žei přes fyzickou vzdálenost a oddělenost každého z nás vznikl během společné práce prožitek vzájemného souznění, pochopení a podpory, a to včetně silných emocí – jako bychom všich